Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 339 загального типу
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Робота дошкільного навчального закладу спрямована на:

 • - забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

 • - формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

та реалізацію завдань дошкільної освіти:

 • - збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини;

 • - виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

 • - формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

 • - виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

 • - здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

 

Метою роботи ДНЗ № 339 є:

 • забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я;

 • орієнтація на загальнолюдські та національні цінності;

 • виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе;

 • формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих;

 • збагачення знань дітей необхідною якісною інформацією та гнучке реагування на сучасні соціокультурні запити.

 

Пріоритетними напрямками роботи є:

 • охорона життя і здоров’я дітей, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я;

 • формування любові до рідного краю (причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, міста, формування любові до культурного спадку свого народу;

 • створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період;

 • впровадження передових педагогічних ідей, розробок, новітніх технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей малюків в різних видах дитячої діяльності;

 • формування життєвої компетентності малюків, збалансованість набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини.